Тема 2


Основи біореології та гемодинаміки.


Повернутися до змісту посібника

Реологією називається розділ механіки, який вивчає тікучість і деформацію рідін, газів і твердих тіл.

Біореологія займається дослідженням біологічних тканин, зокрема, крові.

Гемодінаміка - розділ біомеханіки, який вивчає рух рідин по кровоносним судинам.

Важливою характеристикою біологічних рідин є в'язкість - це властивість тікучих тіл виявляти опір переміщенню однієї їх частини відносно іншої за рахунок сил міжмолекулярної взаємодії.
Під в'язкістю також розуміють коефіцієнт у законі Ньютона.

Закон Ньютона: сила внутрішнього тертя пропорційна площі дотику шарів рідини S, різниці швидкостей шарів (V2-V1), і обернено пропорційна відстані між шарами:
Закон Ньютона

де n - коефіцієнт в'язкості або в'язкість. Одиниці вимірювання в системі СІ - 1Па*с (паскаль на секунду), в СГС - 1 Пз (пуаз).

1 Па*с = 10 Пз


В'язкість можна виміряти віскозиметрами.
Сучасні віскозиметри.

Віскозиметр Штабінгера SVM 3000
Віскозиметр Штабінгера SVM 3000 заснований на патентованому принципі, дозволяючому швидко виміряти ДИНАМІЧНУ в'язкість, ГУСТИНУ рідини і розрахувати КІНЕМАТИЧНУ в'язкість. Прилад дозволяє виміряти в'язкість у великому діапазоні – від 0.1 до 10000 мПа*с (мм2/с) – він здатний замінити повний набір капілярів Убеллоде. Вбудований термостат Пельтьє дозволяє змінювати температуру від -56 до 100оС. Прилад дає можливість проводити сканування значень в'язкості по температурі, виміряти ІНДЕКС В'ЯЗКОСТІ в автоматичному режимі.


Віскозиметр AMVn з кулькою
Віскозиметр AMVn.
Принцип вимірювання, закладений у віскозиметрі AMVn, заснований на законі Стокса. В'язкість рідини визначається часом, який необхідний кульці, щоб перекотитися на фіксовану відстань в об'ємі рідини. Цей час вимірюється автоматично двома індуктивними датчиками, що дозволяє проводити вимірювання в'язкості навіть в непрозорих зразках. Різний кут нахилу капілярів, які термостатуються за допомогою елементів Пельтье, дозволяє вибрати оптимальне значення відношення напруга/швидкість зсуву і забезпечує високу відтворність вимірювань.
Інструмент має безліч областей застосування: Фармацевтика / біологія.
ідеально підходить для ситуацій, коли в розпорядженні є дуже малий об'єм зразка, наприклад, плазма крові, рідкі кристали, біологічні і фармацевтичні рідини.
А також:
Пиво і сусло.
використовується в пивоварнях і солодовнях для вимірювання динамічної в'язкості сусла, яка є стандартним параметром, визначеним в інструкції MEBAK. Система вимірювання в'язкості сусла на основі AMVn повністю схвалена MEBAK.
Чорнила.
Крупні виробники чорнила використовують AMVn для перевірки в'язкості своєї продукції.
Полімерні розчини.
Ви можете використовувати AMVn, щоб визначати в'язкість полімерних розчинів і обчислювати середню молекулярну масу за допомогою рівняння Марка-Хоувінка (наприклад, для пластмас, що переробляються).


Настільний ротаційний віскозиметр U-98936-00/-25
Настільний ротаційний віскозиметр U-98936-00/-25
Віскозиметр з прямим прочитуванням показань в сантипуазах з цифрового дісплея. Відповідає ASTM.
Поставляється в 3-х модифікаціях залежно від можливої в'язкості зразків: 10-900000 сП; 40-7200000 cП; 300-9000000 сП.
Точність визначення в'язкості +/-1% діапазону шкали.
Роздільна здатність +/-0.1%,
відтворність свідчень +/-0.2%,
час відгуку 20-30 сек залежно від швидкості обертання шпінделя.
Прилад має 8 швидкостей шпінделя, що перемикаються по вибору оператора. В комплекті моделі з вузьким діапазоном поставляються 4 стандартні шпінделі. Для моделей з широким діапазоном - 7 шпінделів. В комплект входить штатив і підставка для шпінделів.
Живлення від мережі 220В/50Гц.


Віскозиметр ST-2001
Віскозиметр ST-2001.
Властивості:
Умови проведення і результати експерименту виводяться на ЖК дісплей. Параметри, що відображаються:
- швидкість, об/мин
- тип шпінделя
- зміряна в'язкість сР (mPa-s)
- відсоток по основній шкалі (%).
Вибір одиниць вимірювання даних в системах S.I. і С.G.S. Автоматичні перевірки для корекцій на різних швидкостях. Світлова і звукова сигналізація при знайдених помилках. Вихід за межі вимірювань супроводиться звуковими і світловими сигналами. Захист від стрибків напруг. Калібрування здійснюється користувачем. 18 швидкостей від 0,3 до 200 об/мин Вибір мови інтерфейсу. Регульована підставка. Технічні характеристики:
- результати в сР (mPa-s) - моделі ST-2001 L&R
- результати в Р - модель ST-2001 Н
- точність +1% від основної шкали
- відтворність 0,2%
- похибка вимірювань:
для адаптерів низької в'язкості - 0,01
для в'язкості < 10000сР - 0,1
для в'язкості > 10000сР - 1.


Повернутися на початок сторінки


Дизайн - Творче об'єднання "КОЛЕСО"
© Негрєєва О.Г.
Поштова скринька розробника дизайну